اخبار

  • 91
  • 602 مرتبه
410 نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم در 45 تشکل شرکت تعاونی این شهرستان اشتغال دارند

410 نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم در 45 تشکل شرکت تعاونی این شهرستان اشتغال دارند

1396/10/07 08:29:35 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی سهرستان سبزوار ; مهندس امراله شمس در بازدید از شرکت تعاونی روستایی بیهق سبزوار گفت : تعاون روستایی تلاش خود را درجهت توسعه بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت های موجود انجام می دهد 

وی گفت : با توجه به سال اقتصاد مقاومتی تا کنون 410 نفر به صورت مستقیم و بیش از 2000 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال در مجموعه تشکل های شهرستان دارند.

روابط عمومی سبزوار